Červen 2019 – Kinokavárna Mladá Boleslav

Více

Květen 2019 – Kino Dobrovice

Více

Duben 2019 – Kinokavárna Mladá Boleslav

Více

Jeden svět v Mladé Boleslavi 2019

Kdo jsem a kam patřím? Odpovědi na tyto otázky jsou v době politických krizí, rozdělené společnosti a na prahu nevratné klimatické změny stále složitější. O to více potřebujeme najít vlastní identitu, která nám dává pocit jistoty a bezpečí. Jak chápat sama sebe, odlišit se od ostatních a nevytvořit přitom ve společnosti hlubokou propast? Po tom bude pátrat letošní 21. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se koná od 4. do 10. dubna v Mladé Boleslavi a v dalších 35 městech po celé České republice.

Další informace na webu https://www.jedensvet.cz/2019/mlada-boleslav

Více